Skip to main content

Service Συναγερμού:
Πότε, πώς και γιατί πρέπει να γίνεται!

Πότε κάνουμε service στον συναγερμό;

Θέλοντας να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα συναγερμού μας θα είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμο να ανταποκριθεί σε τυχόν παραβίαση, φροντίζουμε για την έγκαιρη κι ορθή συντήρηση του. Ο τακτικός έλεγχος κι η συντήρηση του συναγερμού μας διαφέρει ανάλογα με το σύστημα που διαθέτουμε, την χρήση του και διάφορους άλλους εξωγενείς παράγοντες (π.χ. πολλές διακοπές ρεύματος). Σε περιοχές με συχνές διακοπές ρεύματος ή σε χώρους με ηλεκτρικά προβλήματα, οι μπαταρίες φορτίζονται κι αποφορτίζονται συνεχώς.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες και πέραν της διετίας από την ημέρα τοποθέτησης του συστήματος συναγερμού, η αυτονομία του μειώνεται κατακόρυφα γι αυτό και προτείνεται άμεσα η συντήρησή του!

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση του συναγερμού μας;

 • Έλεγχο της διαδικασίας όπλισης – αφόπλισης.
 • Έλεγχο της διαδικασίας εισόδου και εξόδου στον προστατευόμενο χώρο.
 • Έλεγχο για τυχόν φθορές στις διασυνδέσεις.
 • Έλεγχο της τροφοδοσίας κι αλλαγή των μπαταριών του συστήματος.
 • Έλεγχο για την εύρυθμη λειτουργία των ανιχνευτών κίνησης, των μαγνητικών επαφών, των button πανικού κι άλλων λοιπών παρελκομένων του συστήματος.
 • Έλεγχο για την εύρυθμη λειτουργία των συσκευών ειδοποίησης.
 • Έλεγχο της επικοινωνίας του συστήματος με το 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων.

Ανάλογα με την βαθμίδα ασφαλείας, το service ενός συστήματος συναγερμού εκτελείται τόσο τοπικά όσο και απομακρυσμένα, προκειμένου το σύστημα να διατηρείται στο επίπεδο ασφαλείας στο οποίο σχεδιάστηκε!

Κίνδυνοι λόγω ελλιπούς συντήρησης συναγερμού

Μη ενεργοποίηση συστήματος ασφαλείας

Ο πρώτος κίνδυνος σχετίζεται με την μη ενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας σε περίπτωση διάρρηξης!

Αναντίρρητα, έχουμε συναντήσει αρκετές περιπτώσεις διαρρήξεων, όπου το σύστημα συναγερμού δεν λειτούργησε. Αιτία αποτέλεσε η έλλειψη συντήρησης του συστήματος συναγερμού ή η αμέλεια του ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν τον έθεσε σε λειτουργία.

Η αποτροπή, η εγρήγορση κι η αντισυμβατικότητα είναι οι θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να ενστερνιστούμε!
Η αποτροπή μιας εγκληματικής πράξης είναι σταθερή και διαχρονική αξία. Επιλέγοντας να θωρακίσουμε τον χώρο μας μ’ ένα σύστημα ασφαλείας και συντηρώντας το, ανάλογα με τις απαιτήσεις και την χρήση του, αποτρέπουμε την παραβίαση και τον βανδαλισμό του χώρου μας.

Επαγρυπνούμε ελαχιστοποιώντας το ρίσκο κι αποφεύγοντας ενέργειες που αυξάνουν το επίπεδο επικινδυνότητας! Οπλίζουμε το σύστημα ασφαλείας, ακόμα κι αν πρόκειται να απουσιάσουμε για λίγα λεπτά.

Σκεφτόμαστε αντισυμβατικά, όπως ένας κακοποιός! Δεν αφήνουμε κανένα κενό ασφαλείας κι εξετάζουμε ποιες ενέργειες, παραλείψεις ή προκλήσεις ενδέχεται να μας εκθέσουν σε νέους άγνωστους κινδύνους.

Αυτές οι αρχές έχουν απόλυτη εφαρμογή στην ασφάλεια της περιούσιας μας, αλλά και στην εν γένει συμπεριφορά μας ως προς τη διατήρηση του αγαθού της ασφάλειας μας!

Εξάντληση της μπαταρίας του συναγερμού

Ο χρόνος ζωής των μπαταριών εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως οι πολλές διακοπές ρεύματος, η ποιότητα των μπαταριών, οι ώρες λειτουργίας του συστήματος κ.α. Οι μπαταρίες του συναγερμού κρίνεται απαραίτητο να αλλαχθούν για να μην πέσει η στάθμη τους και να δουλέψουν σωστά σε μια παραβίαση, ακόμα κι αν δεν μπορεί να οριστεί με ακρίβεια το χρονικό σημείο της αλλαγής τους.

Όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας μηδενίζεται, η σειρήνα μας ενημερώνει χτυπώντας αδιάλειπτα! 

Μπορεί να συμβεί κατά την διάρκεια της νύχτας, των διακοπών μας, μιας αργίας ή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου έχουμε πιο συχνές διακοπές ρεύματος. Αμελώντας την έγκαιρη και σωστή συντήρηση του συναγερμού μας, εκθέτουμε τους οικείους μας και τον χώρο μας σε κίνδυνο.

Έστω ότι βρεθούμε στην ανωτέρω κατάσταση κι έως ότου εξασφαλίσουμε την άμεση ανταπόκριση και την αποκατάσταση της ζημίας, το σύστημα συναγερμού μας θα τεθεί ως πρόχειρη λύση εκτός λειτουργίας, με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται η έλλειψη του για την προστασία των ανθρώπων και της περιουσίας μας.

Αυξημένο κόστος αποκατάστασης των ζημιών

Αμελώντας το έγκαιρο και σωστό service του συναγερμού μας, ενδέχεται να προκαλέσουμε επιπλέον ζημίες στο σύστημα ασφαλείας μας. Τέτοιου είδους ζημίες μπορεί να είναι ένα βραχυκύκλωμα, μία βλάβη στη σειρήνα ή ακόμα και βλάβη στην κεντρική μονάδα του συστήματος συναγερμού. Στις περιπτώσεις αυτές, για την αποκατάσταση της ορθής κι εύρυθμης λειτουργίας του συστήματός μας, δεν αρκεί μια απλή αντικατάσταση των μπαταριών.

Είναι προφανές ότι ανάλογα με τη ζημία που έχει προκληθεί, το κόστος αποκατάστασης σίγουρα θα είναι υψηλότερο από το κόστος μιας τυπικής συντήρησης!

Συμβουλευτείτε τον εγκαταστάτη σας, για τον απαιτούμενο έλεγχο και το service του συστήματος συναγερμού σας, προκειμένου να το διατηρήσετε δυναμικό, αποτελεσματικό και στο επίπεδο ασφαλείας ,στο οποίο σχεδιάστηκε, χωρίς να έρθετε προ τετελεσμένων γεγονότων!

Στοχοποίηση από διαρρήκτες

Ένα σύστημα συναγερμού που δεν συντηρείται σωστά, γίνεται άμεσα αντιληπτό και στοχοποιείται από πιθανούς διαρρήκτες.

Η εικόνα μιας σχετικής εγκατάλειψης που παρουσιάζει ένα σύστημα ασφαλείας με τις εξωτερικές σειρήνες ή τις κάμερες ασφαλείας του γεμάτες σκόνες και βρωμιές, κάθε άλλο παρά αποτρεπτικά μπορεί να λειτουργήσει για έναν ευκαιριακό διαρρήκτη!

Είναι πιο εύκολο για τον διαρρήκτη να απενεργοποιήσει έναν συναγερμό με χαμηλή χωρητικότητα μπαταρίας. Η απενεργοποίηση του συναγερμού μπορεί να είναι υπόθεση λίγων λεπτών από τη στιγμή που θα κόψει τα καλώδια του ρεύματος, ή θα κατεβάσει την ασφάλεια από το ρολόι της ΔΕΗ, το οποίο είναι συνήθως σε κοινή θέα.

Αναβάθμιση Συναγερμού & Συντήρηση

Ένας συναγερμός ασφαλείας κατασκευάζεται ή αναβαθμίζεται για να καλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας όπου εφαρμόζεται. Αναβαθμίζουμε την αίσθηση ασφάλειας στον χώρο μας, επιλέγοντας ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Οφέλη που απολαμβάνουμε:

 • Άμεση ειδοποίηση τηλεφωνητή
 • Απομακρυσμένος χειρισμός του συστήματος
 • Λειτουργία Smart Home
 • Περιμετρική Αναβάθμιση
 • Σύστημα πυρανίχνευσης κ.α.

Δείτε περισσότερα εδώ

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο