Skip to main content
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
Η ψηφιακή κάρτα εργασίας κι η διασύνδεση της με το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ σηματοδοτεί την αλλαγή του τρόπου ελέγχου και λειτουργίας της επιχείρησης μας. Το Paladin είναι ο πιο αξιόπιστος σύμμαχος μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής μας. Η έξυπνη cloud λύση της αγοράς για την ψηφιακή κάρτα εργασίας συνδέει online την επιχείρησή μας, τους  εργαζομένους μας και τον λογιστή μας!

Η πλατφόρμα της Paladin ως ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης προσωπικού λειτουργεί εδώ και 8 χρόνια. Επιπλέον είναι πλήρως εναρμονισμένη με το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και αναλαμβάνει την αποστολή προγραμμάτων εργασίας (ψηφιακό ωράριο), την αποστολή αδειών και υπερωριών και τέλος των στοιχείων της ωρομέτρησης (ψηφιακή κάρτα εργασίας).

Οι υπηρεσίες διαχείρισης προσωπικού βρίσκουν άψογη εφαρμογή ακόμα και σε επιχειρήσεις που δεν είναι ακόμα υποχρεωμένες βάσει νομοθεσίας να διατηρούν ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας.

Η πλατφόρμα Paladin είναι εύχρηστη κι αξιόπιστη. Αναντίρρητα είναι σε θέση να διαχειρίστει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το μέτρο του Ψηφιακού Ωραρίου & της Κάρτας Εργασίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους λογιστές που τις υποστηρίζουν. Ο τρόπος ελέγχου της επιχείρησης μας αλλάζει κι η πλατφόρμα της Paladin χάρη στον εργονομικό της σχεδιασμό και την διαρκή της εξέλιξη ενισχύει αυτήν την προσπάθεια κι εξοικονομεί αρκετές εργατοώρες.

Διαχειριστείτε την επιχείρηση σας εύκολα και γρήγορα
από μια εφαρμογή από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε!

Ωρομέτρηση

Εξοικονομούμε σημαντικές ώρες εργασίας από το λογιστήριο της εταιρίας μας αφήνοντας στο Paladin να πραγματοποιήσει αυτόματα την καταμέτρηση ωρών εργασίας, αργιών, αδειών και ρεπό.

Φιλοξενία στο Cloud

Οι servers της Microsoft (Azure) φιλοξενούν την πλατφόρμα Paladin. Συνεπώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στην πλατφόρμα από οποιαδήποτε τοποθεσία, χωρίς καμία ιδιαίτερη απαίτηση ή εγκατάσταση.

Συγχρονισμός με ρολόι παρουσίας

Το Paladin μπορεί να συνδεθεί με ρολόι παρουσίας προσωπικού ή με συστήματα Access Control. Επίσης πραγματοποιεί αυτόματους ελέγχους για την τήρηση του προγράμματος και προωθεί έγκαιρα τα στοιχεία στο Π.Σ. Εργάνη. Σε περίπτωση διαφοράς ενημερώνει αυτόματα τους διαχειριστές του.

Καταχώρηση προγραμμάτων εργασίας

Oρίζουμε τα άτομα που θα έχουν πρόσβαση στην καταχώρηση προγραμμάτων εργασίας και σε ποια τμήματα. Αφήνουμε το Paladin να ελέγξει για λάθη κατά την καταχώρηση όπως υπερκαλύψεις ωρών ή παραβάσεις, σύμφωνα με την εργασιακή νομοθεσία.

Δυνατότητες πλατφόρμας Paladin
Καταμέτρηση ωρών εργασίας

Αναλυτικότερα οι δυνατότητες του Paladin είναι αρχικά η καταμέτρηση ωρών κι ο αυτόματος υπολογισμός των κατηγοριών εργασίας. Για παράδειγμα σ’ ένα ωράριο που ορίζουμε εμείς εντοπίζει αυτόματα αν είναι νυχτερινή βάρδια,  Σαββατοκύριακο ή αργίες κ.λπ. Έτσι διευκολύνουμε τον υπεύθυνο μισθοδοσίας της επιχείρησής μας, να βγάλει την μισθοδοσία των εργαζομένων, ανάλογα με τις ώρες εργασίας τους.

Αποθήκευση δεδομένων – Απομακρυσμένος Χειρισμός

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το ΕΡΓΑΝΗ η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί δεδομένα για τα τελευταία 10 χρόνια. Ως εκ τούτου, η πλατφόρμα της Paladin  βρίσκεται σε server του azure, γεγονός που σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε επιπλέον δίσκους για αποθήκευση δεδομένων. Επίσης, καθώς η λειτουργία του είναι cloud μπορούμε να έχουμε πρόσβαση από web browser.

Δύναμη στον εργαζόμενο

Στην συνέχεια, αξίζει να αναφέρουμε ότι η επιχείρηση μπορεί εάν το επιθυμεί να δώσει πρόσβαση στους εργαζομένους της μέσω web. Οι εργαζόμενοι έχουν πλέον την δυνατότητα να ελέγχουν το πρόγραμμα εργασίας τους, να καταχωρούν τις άδειες τους ακόμα και να δηλώνουν την παρουσία τους στην εταιρία (Check in -out).

Καταχώρηση προγραμμάτων εργασίας

Αρχικά, το Paladin λειτουργεί αυτόνομα χωρίς να απαιτεί την διασύνδεση με άλλες εφαρμογές. Έπειτα διαθέτει ευκολίες στην καταχώρηση προγραμμάτων μέσα από συντομεύσεις που δημιουργεί η ίδια η επιχείρηση.

Επίσης η πλατφόρμα υποστηρίζει draft προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, με το Paladin έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε παραπάνω από ένα πρόγραμμα για κάθε τμήμα ή καθολικά για την επιχείρηση μας, για να προβούμε σε ορισμένους ελέγχους. Τέτοιοι έλεγχοι μπορεί να αφορούν τις παραβάσεις που ενδεχομένως να προκύπτουν από το πρόγραμμα εργασίας ή ακόμα και για να να πάρουμε έγκριση από τον συντονιστή του τμήματος μας.

Διασύνδεση με ρολόι παρουσίας ή σύστημα Access Control

Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα της Paladin έχει διασύνδεση με ρολόγια παρουσίας καθώς και με λύσεις ελέγχου πρόσβασης – access control. Στην παρούσα φάση, τα συστήματα access control που παρέχουν αξιόπιστες αναφορές ωρομέτρησης εργαζομένων είναι τα συστήματα της impro και zkteco. Προσεχώς αναμένουμε την αναβάθμιση των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης των Dahua και Hikvision.

Δικλείδες ελέγχου λαθών ή παραβάσεων

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε την σημαντικότερη λειτουργία του Paladin, τις δικλείδες ελέγχου για λάθη ή παραβάσεις βάσει εργατικής νομοθεσίας. Ο έλεγχος λαθών αφορά κυρίως το οργανωτικό κομμάτι της επιχείρησής μας και λύνει προβλήματα όπως για παράδειγμα την έλλειψη προσωπικού σε κάποια βάρδια. Σ’ αυτές τις δικλείδες λαθών εντοπίζουμε τον αυτόματο έλεγχο υπερκάλυψης ωρών, την άμεση ενημέρωση για αποκλίσεις μέσα από την αντιπαραβολή προγραμμάτων εργασίας και τέλος την διασφάλιση της πληρότητας των τμημάτων μας. Σχετικά με τις παραβάσεις, το Paladin είναι σε θέση να προβλέψει τις εργασιακές παραβάσεις σύμφωνα με το ΕΡΓΑΝΗ καθώς και να κάνει έλεγχο υπερωριών.

Τέλος, οι ενημερώσεις αναφορικά με λάθη ή παραβάσεις εμφανίζονται ως alerts μέσα στην πλατφόρμα, είτε στέλνονται με SMS ή και με email, ανάλογα με την κρισιμότητα της κάθε παράβασης που έχουμε ορίσει.

Διαχείριση Προσωπικού
Αναλυτικά στοιχεία εργαζομένου:
 • Φωτογραφία προσώπου
 • ΑΜΚΑ / ΑΦΜ/ ID Rfid Κάρτας
 • Ημερομηνία πρόσληψης / απόλυσης καθώς και Λήξη άδειας παραμονής
 • Σύμβαση / Καθεστώς εργασίας
 • Βιβλίο αδειών
 • Διαχείριση αδειών
 • Ιστορικότητα για την αξιολόγηση των εργαζομένων της επιχείρησής μας, ως προς την συνέπεια τους, τις άδειες τους κ.λπ.
Κατανομή εργαζομένων σε τμήματα
 • Ομαδοποίηση υπαλλήλων ανά τμήματα
 • Ορισμός συντονιστή ανά τμήμα για την δημιουργία προγράμματος εργασίας ή αλλαγές της τελευταίας στιγμής
 • Αναφορές ανά τμήμα
Πλήρης Διασύνδεση με ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
 • Απογραφή Προσωπικού
 • Έναρξη / Λήξη εργασίας
 • Πρόγραμμα Εργασίας, μηνιαίο ή εβδομαδιαίο ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης
 • Υπερωρίες / Υπερεργασίες
 • Άδειες / Ρεπό / Τηλεργασία
Αναφορές:
 • Συγκεντρωτικά προγράμματα εργασίας (μηνιαία, εβδομαδιαία  ή με εύρος ημερομηνιών)
 • Αναλυτικές αναφορές ανά εργαζόμενο και ανά τμήμα (Ανάλυση κατηγοριών εργασίας. ετήσια, μηνιαία, εβδομαδιαία, με εύρος ημερομηνιών ακόμα και ωριαία)
 • Εξαγωγή Δεδομένων (PDF, Excel καθώς και custom αναφορές, ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης μας)
 • Πλήρως παραμετροποιήσιμη αρχική οθόνη
Παρουσίαση λύσης ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας

Εν κατακλείδι, η πλατφόρμα Paladin απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και τα λογιστικά γραφεία που αναζητούν λύσεις ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Επικοινώνησε άμεσα μαζί μας για να σου παρουσιάσουμε την λύση της Paladin.

Με την υποστήριξη των avaxgr και Keepergroup

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο