Συντήρηση Συναγερμού

 

Δεν αρκεί μόνο να τον έχεις….

Πρέπει να είναι πάντα έτοιμος να λειτουργήσει !

Κατηγορία: Ετικέτα:

Συντήρηση Συναγερμού

Αναβάθμιση Συναγερμού

  • Έλεγχος της διαδικασίας όπλισης – αφόπλισης.
  • Έλεγχος της διαδικασίας εισόδου και εξόδου στον προστατευόμενο χώρο.
  • Έλεγχος για τυχόν φθορές στις διασυνδέσεις.
  • Έλεγχος της τροφοδοσίας κι αλλαγή των μπαταριών του συστήματος.
  • Έλεγχος για την εύρυθμη λειτουργία των ανιχνευτών κίνησης, των μαγνητικών επαφών, των button πανικού κι άλλων λοιπών παρελκομένων του συστήματος.
  • Έλεγχος για την εύρυθμη λειτουργία των συσκευών ειδοποίησης.
  • Έλεγχος της επικοινωνίας του συστήματος με το 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων.

Κατόπιν της εφαρμογής όλων των απαραίτητων διαδικασιών, βάσει του εγχειριδίου συντήρησης του συστήματος, κι εφόσον κριθεί αναγκαίο, αναλαμβάνουμε άμεσα την μερική ή ολική αντικατάσταση του συστήματος ασφαλείας σας.

Ένα σύγχρονο & ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής σας, καλύπτει τα κενά ασφαλείας, ελέγχεται απομακρυσμένα κι απλοποιεί την καθημερινότητά σας.

Δείτε περισσότερα για την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας εδώ

Αναλαμβάνουμε άμεσα την προληπτική συντήρηση του συστήματος συναγερμού σας.

Αναλόγως της βαθμίδας ασφαλείας, οι εργασίες συντήρησης  του συστήματος εκτελούνται τόσο τοπικά όσο και απομακρυσμένα, προκειμένου το σύστημα να διατηρείται στο επίπεδο ασφαλείας στο οποίο σχεδιάστηκε.

Η συντήρηση του συναγερμού πραγματοποιείται από τεχνικούς εγκαταστάτες και ηλεκτρονικούς πιστοποιημένους, έμπειρους και πλήρως καταρτισμένους σε συστήματα κορυφαίων κατασκευαστών της αγοράς.

Να θυμάστε:

Η εύρυθμη λειτουργία ενός αξιόπιστου συστήματος ασφαλείας κι η διατήρηση της καλής εξωτερικής του εμφάνισης λειτουργούν αποτρεπτικά για τους επίδοξους διαρρήκτες!