Skip to main content

Συστήματα Συναγερμών

Ανάλυση Κινδύνου

Αρχικά, τα συστήματα συναγερμών διατηρούν υψηλό επίπεδο ασφαλείας και πρωτοποριακά χαρακτηριστικά.

Οι κορυφαίοι κατασκευαστές συστημάτων ασφάλειας, όπως οι Ajax, Tecnoalarm, Nova, Inim συνδυάζουν καινοτομία, υψηλή αισθητική κι ασφάλεια! 

Το σύστημα συναγερμού είναι μια από τις βασικότερες δικλείδες ασφαλείας του χώρου μας και της προστασίας των μελών μας. Επιπλέον, ένας συναγερμός ασφαλείας με βαθμό πιστοποίησης  διαθέτει καινοτόμα χαρακτηριστικά, απομακρυσμένο έλεγχο και διαχείριση καθώς και κατασκευή υψηλής αισθητικής.

Επιπλέον, χτίζουμε την εγκατάσταση του συστήματος ασφαλείας, βάσει της ανάλυσης κινδύνου, προσφέροντας ένα ασφαλές και φιλικό προς την χρήση σύστημα. Επιπρόσθετα είναι απόλυτα σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του τελικού χρήστη. Η βιομηχανία των συστημάτων ασφαλείας σχεδιάζει συναγερμούς προηγμένης τεχνολογίας για την κάλυψη απαιτητικών εγκαταστάσεων.

Η προσέγγιση της ανάλυσης κινδύνου οδηγεί σε ανώτερο επίπεδο ασφάλειας, αντίστοιχο με τις απαιτήσεις του φυλασσόμενου χώρου και τις ανάγκες των προστατευόμενων μελών του.

Προστατευόμενα μέλη

Κατά την μελέτη ανάλυσης κινδύνου για την εφαρμογή ενός συστήματος ασφαλείας, ύψιστη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των προστατευόμενων μελών του χώρου. Προστατευόμενα μέλη είναι τα άτομα μικρής ηλικίας, οι ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, τα κατοικίδια και τέλος οι εργαζόμενοι.

Κατόπιν σχεδιασμού του συστήματος ασφαλείας, επιλέγουμε το σύστημα συναγερμού με τον ανάλογο βαθμό ασφαλείας. Επομένως, επιλέγουμε τον συναγερμό ασφαλείας που πληροί τις προδιαγραφές ώστε να θωρακίσει απόλυτα τον εκάστοτε χώρο μας.

Ως στοιχεία ενός προστατευόμενου χώρου θεωρούμε προϊόντα τεχνολογίας, τα οποία είναι εύκολα στην αφαίρεση και στην μεταπώληση. Επίσης, τα αντικείμενα υψηλής οικονομικής ή και συναισθηματικής αξίας, όπως για παράδειγμα τα κοσμήματα, οι πίνακες, τα χρηματοκιβώτια. Τέλος, τα εύφλεκτα αντικείμενα, όπως επίσης και προϊόντα επικίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η ανάλυση κινδύνου, ως μέρος της μελέτης για την εφαρμογή ενός συστήματος ασφαλείας, εστιάζει τέλος στην υποδομή του κτηρίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατασκευή κι η λειτουργία του κτηρίου, όπως εάν μένει κλειστό για μεγάλες περιόδους.

Επίσης, λαμβάνουμε υπόψιν μας την τοποθεσία του ακινήτου. Εάν είναι για παράδειγμα σε αστικό κέντρο ή στην επαρχία καθώς κι αν ανήκει σε περιοχή υψηλής ή χαμηλής εγκληματικότητας.

Ακόμη εξετάζουμε την υπάρχουσα υποδομή ασφαλείας καθώς κι αν υπάρχει ιστορικό όπως επικίνδυνα σημεία διάρρηξης.

Επιπρόσθετα, καταγράφουμε τα ανοίγματα του χώρου, όπως για παράδειγμα οι πόρτες, τα παράθυρα, οι ηλιοροφές καθώς και τους κλειδοκράτορες. Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στον αριθμό των ατόμων που έχουν πρόσβαση στον χώρο ή σε ποιους χώρους θα επιτρέπεται η πρόσβαση.

Τέλος, εκπονούμε μελέτες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. κανονισμοί πυρασφάλειας, ΑΠΔ)

Τα συστήματα συναγερμών σχεδιάζονται για να εξυπηρετούν τις ανάγκες μας, να απλουστεύουν την καθημερινότητα μας και να μας προσφέρουν άμεση βοήθεια σε επικίνδυνες συνθήκες (διάρρηξη, πυρκαγιά, ιατρική βοήθεια)

Κέντρο Λήψης Σημάτων
Η σύνδεση των συστημάτων συναγερμού σε 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων αποτελεί την πιο αξιόπιστη δικλείδα ασφαλείας τόσο για την προστασία της ιδιοκτησίας μας όσο και για την ασφάλεια της ίδιας μας της ζωής.
Σήμα Διάρρηξης

Αναγνωρίζεται η ζώνη παραβίασης, ειδοποιείται η Άμεση Δράση (100) κι ενημερώνεται άμεσα ο ιδιοκτήτης στα τηλέφωνα ανάγκης, που έχει δηλώσει.

Σήμα Κλοπής

Με το πάτημα ειδικής συσκευής «Button πανικού», ειδοποιείται η Άμεση Δράση (100) κι ενημερώνεται άμεσα ο ιδιοκτήτης στα τηλέφωνα ανάγκης, που έχει δηλώσει.

Σήμα Ιατρικής Βοήθειας

Άμεση ειδοποίηση στα τηλέφωνα ανάγκης που έχει δηλώσει ο πελάτης γι’ αυτή την περίπτωση (π.χ. συγγενικά πρόσωπα, προσωπικός γιατρός κ.α.).

Σήμα Πυρκαγιάς

Άμεση ειδοποίηση της Πυροσβεστικής (199) και του ιδιοκτήτη στα τηλέφωνα ανάγκης.

Σήμα Παραβίασης Συστήματος

Σε περιπτώσεις παρενόχλησης του πίνακα συναγερμού ή των περιφερειακών συσκευών (π.χ. σειρήνες) του συστήματος, το κέντρο λήψης σημάτων ειδοποιεί την Άμεση Δράση (100) κι ενημερώνει άμεσα τον ιδιοκτήτη στα τηλέφωνα ανάγκης, που έχει ορίσει.

Σήμα Προσωπικής απειλής

Σε περιπτώσεις όπου εξαναγκαστείτε υπό απειλή να απενεργοποιήσετε το σύστημα συναγερμού, πληκτρολογείτε τον μυστικό κωδικό, ο οποίος διαφέρει από αυτόν που χρησιμοποιείτε καθημερινά κι αποστέλλει απευθείας σήμα προσωπικής απειλής στο κέντρο λήψης σημάτων.
Το κέντρο λήψης σημάτων ειδοποιεί άμεσα την Άμεση Δράση (100), η οποία δίνει πάντα προτεραιότητα σε καταστάσεις όπου ελλοχεύει ο κίνδυνος τραυματισμού ή απώλειας της ανθρώπινης ζωής.

Βαθμός Ασφάλειας

Οι συναγερμοί ασφαλείας κατατάσσονται σε 4 βαθμίδες (Grade) ανάλογα με τις δεξιότητες, τα μέσα και την αποφασιστικότητα που ενδέχεται να ασκήσει ο επίδοξος διαρρήκτης.

Χαμηλό επίπεδο ασφαλείας

Tο σύστημα καλείται να προστατεύσει τον χώρο από ευκαιριακούς διαρρήκτες, οι οποίοι δεν έχουν γνώσεις πάνω στα συστήματα συναγερμών. Για την διάρρηξη χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία περιορισμένης χρήσης.

Χαμηλό προς μέτριο επίπεδο ασφαλείας

Tο σύστημα καλείται να προστατεύσει τον χώρο από διαρρήκτες οι οποίοι έχουν βασικές γνώσεις πάνω στα συστήματα ασφαλείας. Για την διάρρηξη χρησιμοποιούν γενικά εργαλεία ευρείας χρήσης και βασικά φορητά όργανα μετρήσεων.

Μέτριο προς υψηλό επίπεδο ασφαλείας

Το σύστημα καλείται να προστατεύσει τον χώρο από διαρρήκτες, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι πάνω στα συστήματα ασφαλείας. Για την διάρρηξη χρησιμοποιούν μια περιεκτική γκάμα εργαλείων, όπως επίσης και φορητό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Υψηλό επίπεδο ασφαλείας

Στο επίπεδο αυτό, η ασφάλεια είναι πάνω από όλους τους υπόλοιπους παράγοντες και θεωρείται πως οι διαρρήκτες έχουν τις γνώσεις και τα μέσα να φτιάξουν ολοκληρωμένο πλάνο διάρρηξης. Φέρουν δε εξοπλισμό κατάλληλο ακόμα και για αντικατάσταση εξαρτημάτων του συστήματος ασφαλείας.

Συστήματα Συναγερμών

Η βιομηχανία των συστημάτων ασφαλείας αποτελεί έναν ταχύτατα εξελισσόμενο χώρο, όπου εφαρμόζονται διεθνή πρότυπα ασφαλείας για την σχεδίαση και την κατασκευή συστημάτων ασφαλείας.

Τα συστήματα συναγερμών κορυφαίων κατασκευαστών της αγοράς (π.χ.Tecnoalarm, Inim, Satel, Nova, κ.α.) συγκεντρώνουν πρωτοποριακά χαρακτηριστικά, απλή λειτουργικότητα,  υψηλό βαθμό ασφάλειας, άριστη ποιότητα κατασκευής και κομψή εμφάνιση.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο