Skip to main content

Κέντρο Λήψης Σημάτων

Οι συναγερμοί ασφαλείας χάρη στον αποτρεπτικό χαρακτήρα τους μπορούν να μας προστατέψουν και να ασφαλίσουν την ιδιοκτησία μας από κακόβουλες ενέργειες (π.χ. διαρρήξεις, εμπρησμούς, κλοπές κ.α.).

Ωστόσο, η 24ωρη ανθρώπινη παρέμβαση ενός Κέντρου Λήψης Σημάτων εγγυάται:

  • την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  • την άμεση επέμβαση σε περίπτωση προσωπικής απειλής.
  • την παροχή ιατρικής βοήθειας σε άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και προσοχής (π.χ. ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι).
[nectar_animated_title heading_tag=”h4″ style=”color-strip-reveal” color=”Extra-Color-2″ text_color=”#52ade5″ text=”Πώς μας προστατεύει το κέντρο λήψης σημάτων;”]

Ένα σύγχρονο και τεχνολογικά προηγμένο κέντρο λήψης σημάτων λαμβάνει σήματα τα οποία επεξεργάζονται από κατάλληλο λογισμικό, ώστε να είναι διαχειρίσιμα από τους χειριστές του 24ωρου κέντρου. Το λογισμικό κατηγοριοποιεί τα σήματα και τα ξεχωρίζει ανάλογα με την φύση τους και την προτεραιότητα τους.

Στο πρόγραμμα καταχωρούνται τα στοιχεία επικοινωνίας των συνδρομητών. Έτσι κάθε φορά που λαμβάνουν ένα σήμα, ειδοποιούνται άμεσα και ταυτόχρονα με τις αρμόδιες αρχές (π.χ. αστυνομία, πυροσβεστική κ.α.).

[nectar_animated_title heading_tag=”h4″ style=”color-strip-reveal” color=”Extra-Color-2″ text_color=”#52ade5″ text=”Υπηρεσίες κέντρου λήψης σημάτων”]

 Υπηρεσίες Επιτήρησης

[nectar_icon_list animate=”true” color=”Accent-Color” direction=”vertical” icon_size=”medium” icon_style=”border”][nectar_icon_list_item icon_type=”icon” text_full_html=”simple” title=”List Item” id=”1691489122433-3″ tab_id=”1691489122434-7″ icon_fontawesome=”fa fa-building-o” header=”Σήματα Επιτήρησης Χώρου” text=”Σήματα επιτήρησης χώρου χαρακτηρίζονται τα σήματα που σχετίζονται με την ενεργοποίηση των ανιχνευτών.

Τέτοιου είδους σήματα είναι:

– Τα σήματα παραβίασης περιμετρικής κάλυψης, που προέρχονται από ανιχνευτές εξωτερικού χώρου, από κολώνες δεσμών (beams) ή και από μαγνητικές επαφές.
– Τα σήματα παραβίασης εσωτερικού χώρου, που αποστέλλουν οι ανιχνευτές εσωτερικού χώρου (Radar).
– Τα σήματα παραβίασης – δολιοφθοράς της εξωτερικής σειρήνας, σήματα από button πανικού, από ανιχνευτές καπνού κ.α.”] [/nectar_icon_list_item][nectar_icon_list_item icon_type=”icon” text_full_html=”simple” title=”List Item” id=”1691489122486-9″ tab_id=”1691489122487-1″ icon_fontawesome=”fa fa-cogs” header=”Σήματα Τεχνικής Φύσεως” text=”Τα σήματα τεχνικής φύσεως αφορούν την ορθή κι εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας σας.

Τέτοιου είδους σήματα είναι:

– Σήματα διακοπής ρεύματος
– Σήματα προβλήματος μπαταρίας της κεντρικής μονάδας
– Σήματα διακοπής επικοινωνίας συναγερμού με το κέντρο”] [/nectar_icon_list_item][/nectar_icon_list]

[nectar_icon_list animate=”true” color=”Accent-Color” direction=”vertical” icon_size=”medium” icon_style=”border”][nectar_icon_list_item icon_type=”icon” icon_family=”iconsmind” text_full_html=”simple” title=”List Item” id=”1691489122545-10″ tab_id=”1691489122546-3″ header=”Σήματα Ενημέρωσης” text=”Το κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού μας δίνει τη δυνατότητα, ύστερα από την ταυτοποίηση μας χρησιμοποιώντας τον εμπιστευτικό κωδικό αναγνώρισης, να λαμβάνουμε ενημερώσεις από τους χειριστές για την κατάσταση του συστήματος μας.

Τέτοιου είδους ενημερώσεις αφορούν σε:

– Κατάσταση συναγερμού (π.χ. οπλισμένο, αφοπλισμένο)
– Επαναφορά ρεύματος ύστερα από διακοπή
– Αρμονική αποκατάσταση επικοινωνίας
– Παύση σειρήνας, ύστερα από παραβίαση
– Αποκατάσταση ζώνης, ύστερα από συναγερμό κ.α.” icon_iconsmind=”iconsmind-Information”] [/nectar_icon_list_item][nectar_icon_list_item icon_type=”icon” icon_family=”iconsmind” text_full_html=”simple” title=”List Item” id=”1691489122581-2″ tab_id=”1691489122583-3″ header=”Σήματα Χρηστών” text=”Σήματα χρηστών, χαρακτηρίζονται τα σήματα εκείνα που ο χρήστης μπορεί να αποστείλει από το πληκτρολόγιο.

Τέτοιου είδους σήματα είναι:

– Σήματα Προσωπικής Απειλής
– Σήματα Πρώτων Βοηθειών
– Σήματα Πυρκαγιάς” icon_iconsmind=”iconsmind-Finger-DragFourSides”] [/nectar_icon_list_item][/nectar_icon_list]

Μεταφορά Εικόνας – Οπτική Πιστοποίηση Συναγερμού

Το κέντρο λήψης σημάτων είναι εξοπλισμένο με δέκτες μεταφοράς εικόνας από τις κάμερες ασφαλείας του προστατευόμενου χώρου. Έτσι υποστηρίζει την μεταφορά εικόνας για την πλειονότητα των συσκευών καταγραφής που διατίθενται στην ελληνική αγορά.

Ο χειριστής του 24ωρου σταθμού έχει τη δυνατότητα κατά την σήμανση συναγερμού να λάβει εικόνα από την αντίστοιχη κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται στην ζώνη παραβίασης, διαπιστώνοντας αν πράγματι στην περιοχή που λαμβάνει εικόνα πραγματοποιείται διάρρηξη.

Ο χειριστής αφού διαπιστώσει την ύπαρξη εισβολέα από την πρώτη κιόλας στιγμή παραβίασης του προστατευόμενου χώρου, ειδοποιεί άμεσα τις αρχές και τους υπεύθυνους του χώρου, αποτρέποντας κακόβουλες ενέργειες (π.χ. κλοπές, εμπρησμούς, βανδαλισμούς κ.α.) κι εγκλήματα κατά της ανθρώπινης ζωής.

Έλεγχος Ωραρίου (On/Off)

Οι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να καθιερώσουν συγκεκριμένες ώρες κατά τις οποίες το σύστημα ασφαλείας οφείλει να είναι οπλισμένο.

Οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση του συστήματος πέρα από την προγραμματισμένη, σηματοδοτεί αιτία διάρρηξης κι εκκινεί τις διαδικασίες ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών και των υπεύθυνων του χώρου, από τους χειριστές του 24ωρου Σταθμού.

Τέτοιου είδους μεταβολές αφορούν στην αφόπλιση του συστήματος κατά την διάρκεια που αυτό θα έπρεπε να είναι οπλισμένο (π.χ. τις νυχτερινές ώρες ή τα σαββατοκύριακα) και στην μη όπλιση του συστήματος, τις ώρες που θα έπρεπε να είχε οπλίσει (π.χ. τις απογευματινές ώρες, που η επιχείρησή σας παραμένει κλειστή).

Ασύρματη Επικοινωνία μέσω GPRS Τεχνολογίας

Η σύνδεση του συστήματος γίνεται μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GPRS) αντί της παραδοσιακής γραμμής του σταθερού τηλεφώνου (PSTN).

[nectar_icon_list animate=”true” color=”Accent-Color” direction=”vertical” icon_size=”medium” icon_style=”border”][nectar_icon_list_item icon_type=”icon” text_full_html=”simple” title=”List Item” id=”1691489122922-0″ tab_id=”1691489122923-9″ icon_fontawesome=”fa fa-shield” header=”Υψηλότερα Επίπεδα Ασφαλείας” text=”Η ασύρματη σύνδεση του συστήματος ασφαλείας μέσω τεχνολογίας GPRS συστήνεται ανεπιφύλακτα καθώς επιτυγχάνει υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας.
Συγκεκριμένα, ο επίδοξος δράστης μη έχοντας πρόσβαση στις τηλεφωνικές γραμμές, δεν μπορεί να παρέμβει και να διακόψει την αδιάλλειπτη επικοινωνία του συστήματος ασφαλείας, που ασφαλίζει τον προστατευόμενο χώρο μας, με τον 24ωρο σταθμό λήψης σημάτων.”] [/nectar_icon_list_item][nectar_icon_list_item icon_type=”icon” icon_family=”iconsmind” text_full_html=”simple” title=”List Item” id=”1691489122958-6″ tab_id=”1691489122959-8″ header=”Έλεγχος αρμονικής επικοινωνίας” text=”Η ασύρματη τεχνολογίας GPRS δίνει το πλεονέκτημα στο σύστημα ασφαλείας να πραγματοποιεί διαρκή έλεγχο αρμονικής επικοινωνίας με το 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων ανά 5 λεπτά, σε αντίθεση με τις συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας, όπου ο έλεγχος πραγματοποιείται 1 φορά την ημέρα.” icon_iconsmind=”iconsmind-Arrow-Circle”] [/nectar_icon_list_item][/nectar_icon_list]
[nectar_icon_list animate=”true” color=”Accent-Color” direction=”vertical” icon_size=”medium” icon_style=”border”][nectar_icon_list_item icon_type=”icon” icon_family=”iconsmind” text_full_html=”simple” title=”List Item” id=”1691489123022-5″ tab_id=”1691489123023-6″ header=”Μεταφορά δεδομένων” text=”Σημαντικό πλεονέκτημα της ασύρματης σύνδεσης GPRS είναι πως η επικοινωνία του χώρου με τον 24ωρο Σταθμό γίνεται με μεταφορά δεδομένων.
Καθώς η χρέωση σχετίζεται με την κατανάλωση δεδομένων κι όχι την χρέωση αστικών κλήσεων, ο χρήστης εκμεταλλευόμενος τα ελκυστικά προγράμματα data (δεδομένων) των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να εξασφαλίσει άμεσα ασύρματη σύνδεση GPRS.” icon_iconsmind=”iconsmind-Data-Signal”] [/nectar_icon_list_item][nectar_icon_list_item icon_type=”icon” icon_family=”iconsmind” text_full_html=”simple” title=”List Item” id=”1691489123054-7″ tab_id=”1691489123055-3″ header=”Απουσία σταθερής τηλ.γραμμής” text=”H ασύρματη σύνδεση GPRS είναι ο μόνος εφικτός τρόπος σύνδεσης χώρων στους οποίους δεν υπάρχει σταθερή τηλεφωνική γραμμή.” icon_iconsmind=”iconsmind-Phone”] [/nectar_icon_list_item][/nectar_icon_list]

Αναφορά Κατάστασης Ιστορικού

Το κέντρο λήψης σημάτων προσφέρει στους συνδρομητές του τη δυνατότητα να λαμβάνουν ημερήσιες, εβδομαδιαίες ή μηνιαίες αναφορές ιστορικού της χρήσης και της δραστηριότητας   του συστήματος ασφαλείας τους (π.χ. ενέργειες χρηστών, ενέργειες χειριστών του 24ωρου σταθμού κ.α.)

Οι αναφορές ιστορικού προτείνονται ιδιαιτέρως σε χώρους με πολλαπλούς χρήστες όπως επιχειρήσεις, βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες, εταιρίες ή κατοικίες.

[nectar_animated_title heading_tag=”h4″ style=”color-strip-reveal” color=”Extra-Color-2″ text_color=”#52ade5″ text=”Ο ανθρώπινος παράγοντας σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης”]

Η ιδέα και μόνο της παραβίασης του χώρου μας μας προκαλεί αίσθημα φόβου και απειλής, πόσο μάλλον αν σκεφτούμε ότι μπορεί να βρεθούμε οι ίδιοι ή τα αγαπημένα μας πρόσωπα στο επίκεντρο μιας τέτοιας κατάστασης.

Σκεφτείτε ότι εξαναγκάζεστε από έναν κακοποιό να αφοπλίσετε το σύστημα συναγερμού σας με σκοπό να εισβάλλει στο σπίτι.

Φερθείτε έξυπνα και με ψυχραιμία πληκτρολογώντας τον μυστικό κωδικό του off υπό απειλή.

Ο κωδικός είναι διαφορετικός από αυτόν που χρησιμοποιείται καθημερινά και λειτουργεί μόνο αν είστε συνδεδεμένοι με το κέντρο λήψης σημάτων.      

Σύστημα Αντικλεπτικής Ομίχλης

Πληκτρολογώντας αυτόν τον κωδικό το σύστημα απενεργοποιείται τοπικά ενώ ταυτόχρονα στέλνει αθόρυβο σήμα κινδύνου ότι βρίσκεστε υπό απειλή.

Έτσι όση ώρα ο ανυποψίαστος διαρρήκτης επεμβαίνει στην προσωπική σας ζωή και στον χώρο σας το μόνο που χρειάζεται είναι να παραμείνετε ψύχραιμοι και να περιμένετε την Άμεση Δράση, η οποία δίνει πάντα προτεραιότητα σ’ αυτά τα συμβάντα, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος τραυματισμού ή απώλειας της ανθρώπινης ζωής.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο