Skip to main content
Κάντε το σπίτι σας έξυπνο με τα σενάρια Ajax

Αρχικά το σύστημα ασφαλείας της Ajax μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε αυτοματισμούς μέσω των σεναρίων του. Η χρήση σεναρίων έχει ως σκοπό την αυτοματοποίηση ορισμένων λειτουργιών του συστήματος ασφαλείας μας.

Δημιουργoύμε το δικό μας έξυπνο σπίτι!

Αναμφίβολα, το να δημιουργήσουμε σενάρια θα μειώσει τον αριθμό των ενεργειών ρουτίνας μας. Ωστόσο το σημαντικότερο είναι ότι το σύστημα ασφαλείας θα ενεργήσει έναντι καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Όπως για παράδειγμα, το να ρυθμίσουμε να κλείσει το νερό σε περίπτωση ανίχνευσης πλημμύρας μέσω του ανιχνευτή LeaksProtect.

Ενίσχυση της ασφάλειας του σπιτιού μας

Είναι γεγονός ότι τα σενάρια αποτελούν ένα προηγμένο επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής μας περιουσίας. Επιτυγχάνουν στο να κάνουν το σύστημα συναγερμού να ξεπεράσει τον εντοπισμό απειλών και να αρχίσει να αντιστέκεται ενεργά σε αυτές.

Αυτοματοποιούμε το έξυπνο σπίτι μας με σενάρια Ajax!

Είμαστε βέβαιοι ότι κάθε εντολή θα παραδοθεί στον πίνακα ελέγχου hub και θα εκτελεστεί χάρη σε μια αξιόπιστη ασύρματη σύνδεση και την αυστηρή λειτουργία του λογισμικού OS Malevich.

Σενάρια αυτοματισμού

Προγραμματισμένη Νυχτερινή Λειτουργία

Η νυχτερινή λειτουργία οπλίζει την περίμετρο της ιδιοκτησίας μας με σκοπό να προστατεύσει τα μέλη της οικογένειά μας κατά την διάρκεια του ύπνου.

Επιπρόσθετα, μπορούμε να προσαρμόσουμε την αυτόματη αφόπλιση έτσι ώστε να αποφύγουμε περιττές ενοχλήσεις καθώς και ψευδείς κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

[nectar_video_player_self_hosted video_mp4=”https://e-evolution.gr/wp-content/uploads/2023/01/night-mode.mp4″ player_functionality=”default” border_radius=”none” box_shadow=”none” advanced_gradient_display_type=”linear”]

Σύστημα Αντιπλημμυρικής Προστασίας

Οι ανιχνευτές πλημμύρας της Ajax εντοπίζουν θραύση σωλήνα και διαρροές από τις πρώτες κιόλας σταγόνες.

Έτσι ένα ενεργοποιημένο σενάριο είναι δυνατόν να κλείσει αυτόματα το τρεχούμενο νερό για να αποτρέψει τις πλημμύρες.

Μάθε περισσότερα για το σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας

[nectar_video_player_self_hosted video_mp4=”https://e-evolution.gr/wp-content/uploads/2023/01/flood-prevention.mp4″ player_functionality=”default” border_radius=”none” box_shadow=”none” advanced_gradient_display_type=”linear”]

Αυτόματες Πόρτες & Ρολά

Πλέον μπορούμε να αποφύγουμε καταστάσεις όπου το προσωπικό μας ξεχνά να κλείσει ένα ρολό ή να κλειδώσει μια πόρτα.

Ρυθμίζουμε σενάρια για την αυτόματη ενεργοποίηση των ηλεκτρικών κλειδαριών και των ρολών, με την όπλιση του συστήματος ή βάσει προγράμματος.

[nectar_video_player_self_hosted video_mp4=”https://e-evolution.gr/wp-content/uploads/2023/01/automatic-doors-shutters.mp4″ player_functionality=”default” border_radius=”none” box_shadow=”none” advanced_gradient_display_type=”linear”]

Αποτροπή Διαρρηκτών

Μέσω των σεναρίων έχουμε την δυνατότητα να αποτρέψουμε τους διαρρήκτες που πλησιάζουν την περίμετρο της ιδιοκτησίας μας.

Μπορούμε να ανάψουμε προβολείς και να ενεργοποιήσουμε τις εξωτερικές σειρήνες.

[nectar_video_player_self_hosted video_mp4=”https://e-evolution.gr/wp-content/uploads/2023/01/spotlighting-trespassers.mp4″ player_functionality=”default” border_radius=”none” box_shadow=”none” advanced_gradient_display_type=”linear”]

Προσομοίωση Δραστηριότητας

Εάν σχεδιάζουμε να λείψουμε διακοπές, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα προσομοίωσης της δραστηριότητάς μας στο σπίτι. Χρησιμοποιούμε φώτα, τηλεοράσεις, συστήματα ήχων κ.λπ.

Με αυτόν τον τρόπο, το σπίτι μας θα δείχνει γεμάτο και δεν θα προσελκύει την προσοχή των διαρρηκτών.

[nectar_video_player_self_hosted video_mp4=”https://e-evolution.gr/wp-content/uploads/2023/01/home-activity-simulation.mp4″ player_functionality=”default” border_radius=”none” box_shadow=”none” advanced_gradient_display_type=”linear”]

Διακοπή ρεύματος με συναγερμό πυρκαγιάς

Η ύπαρξη καπνού ή η αύξηση της θερμοκρασίας ενεργοποιούν αμέσως τους ανιχνευτές πυρκαγιάς.

Συνεπώς ορίζουμε ένα σενάριο για να απενεργοποιήσουμε την πιθανή αιτία ανάφλεξης.

[nectar_video_player_self_hosted video_mp4=”https://e-evolution.gr/wp-content/uploads/2023/01/power-cut-fire-alarm.mp4″ player_functionality=”default” border_radius=”none” box_shadow=”none” advanced_gradient_display_type=”linear”]

Θέρμανση βάσει χρονοδιαγράμματος

Τώρα εξοικονομούμε χρήματα στην θέρμανση με τα σενάρια του Ajax. Για παράδειγμα μπορούμε να ενεργοποιήσουμε αυτόματα τον ηλεκτρικό λέβητα την νύχτα, όταν τα τιμολόγια είναι χαμηλότερα.

[nectar_video_player_self_hosted video_mp4=”https://e-evolution.gr/wp-content/uploads/2023/01/heating.mp4″ player_functionality=”default” border_radius=”none” box_shadow=”none” advanced_gradient_display_type=”linear”]

Αυτόματος Εξαερισμός

Χάρη στην χρήση σεναρίων, αποφεύγουμε καταστάσεις χαμηλής παραγωγικότητας, τις οποίες προκαλούν τα υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης CO2.

Άρα ρυθμίζουμε σενάρια για την αυτόματη ενεργοποίηση του αερισμού και την αποκατάσταση της ισορροπίας στον χώρο μας.

[nectar_video_player_self_hosted video_mp4=”https://e-evolution.gr/wp-content/uploads/2023/01/automation-lq.mp4″ player_functionality=”default” border_radius=”none” box_shadow=”none” advanced_gradient_display_type=”linear”]
Σενάρια Ajax

Το σύστημα ασφαλείας Ajax μας παρέχει την δυνατότητα για διαμόρφωση του τρόπου αντίδρασης των συσκευών αυτοματισμού. Τα σενάρια διαμορφώνονται βάσει συναγερμού, αλλαγής της λειτουργίας ασφαλείας (όπλιση/αφόπλιση) και βάσει χρονοδιαγράμματος.
Εναλλακτικά οι συσκευές αυτοματισμού μπορούν να αντιδράσουν στο πάτημα ενός button.

[nectar_video_player_self_hosted video_mp4=”https://e-evolution.gr/wp-content/uploads/2023/01/scenarios.xl_.mp4″ align=”center” player_functionality=”default” border_radius=”none” box_shadow=”none” advanced_gradient_display_type=”linear”]
Οι ακόλουθοι τύποι σεναρίων είναι διαθέσιμοι στο σύστημα ασφαλείας Ajax:
Με όπλιση / αφόπλιση
  • Αρχικά, έχουμε την δυνατότητα να προγραμματίσουμε την ενέργεια μιας συσκευής αυτοματισμού κατά την όπλιση ή την αφόπλιση του συστήματος μας. Επιπλέον είναι δυνατόν και κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας νυκτός.
Με συναγερμό
  • Ακόμη μπορούμε να διαμορφώσουμε την απόκριση μιας συσκευής αυτοματισμού κατά την διάρκεια συναγερμού μιας, περισσοτέρων ακόμα κι όλων των συσκευών ασφαλείας του συστήματος μας. Επιπροσθέτως έχουμε την δυνατότητα με το πάτημα του πλήκτρου πανικού να εκτελέσουμε το σενάριο με συναγερμό.
  • Οι συνδυασμένοι ανιχνευτές έχουν διάφορους τύπους συναγερμών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορούμε να διαμορφώσουμε την απόκριση σε όλους τους τύπους συναγερμών, σε μέρος αυτών ή σε ένα μόνο τύπο συναγερμού. Για παράδειγμα, ρυθμίζουμε να ανάβει το φως εάν η επαφή DoorProtect Plus εντοπίσει χτύπημα στην πόρτα ή κλείνουμε τα ρολά εάν ο ανιχνευτής CombiProtect εντοπίσει ένα σπασμένο παράθυρο.
Βάσει χρονοδιαγράμματος
  • Αρχικά, το σενάριο βάσει χρονοδιαγράμματος εκτελείται την χρονική στιγμή που ορίζει ο χρήστης. Αυτός ο τύπος σεναρίου μπορεί να περιλαμβάνει τόσο την λειτουργία μιας συσκευής αυτοματισμού όσο και την αλλαγή της λειτουργίας ασφαλείας.
Με Button
  • Επίσης, ένα σύντομο ή παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού αρκεί για να ενεργοποιήσουμε τις συσκευές αυτοματισμού.

Οι δυνατότητες του εκάστοτε πίνακα συναγερμού (hub) υποστηρίζει τον αντίστοιχο αριθμό σεναρίων από τον συναγερμό, το πάτημα του Button ή με βάση το χρονοδιάγραμμα που ορίζουμε.

Αναλυτικότερα, το Hub υποστηρίζει έως και 5 σενάρια, το Hub 2 έως και 32 σενάρια και τέλος το Hub Plus μέχρι 64.

Ανακαλύψτε περισσότερα για τον συναγερμό Ajax:

Πηγή: Ajax Systems

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο